ВсТрэтіЛысь мні тут дві Ліскы.

Ваша адзнака: Нет (1 голас)

Ох, і прэзентаБільны!..

І балюча і нежна любіл!
І траслась ажны качка:
Ой-ой! Дедка Васіль!
Да Вы ж выжжытэ Амму!

Да. Такый гэтой гыцыль ядкый.
Ох, і падкый до АньГоль!
Ібо, шо ж, ну, с3чаюця цівк
ОдноМаш па в7 Янаве.

Так шо хоть уж быры да доі.
Бо колы 1 Мая зь,
То этто тобі сь
Бісь сер одна но вж.

Гот тобі вжэ і пэршый званкір:
Так! Включаемо спіРальКу сь!
І ты мні гонды надто заспі й:
Да ны вспійіш до хаты й в Опадышч.

Діткы-діткы! Ек я б вас любыв!
Шоб но був ваш прэнтПодаТель.
А то, іш, роспустылысь цыцкы!
А ныма ж куды й вкласты.

Ну, шо ж, пока грайім в класікы:
Так! То шо за сучкы і кішкы
Сплять вжэ з Яамур? –

Ну, я… так но… ласкаюсь. –
І ны й в губкы?
Бач ты, знахарка!
Прыворожыла ж Цара аж!