Ах, мойі ж вы пароныкы цёпліньКі зь!

Яшчэ не ацэнена

Дэ я вас зачыпЛю сь
Ва у Люсь

Пасмо льну молодая возьмэ,
Ек ідэ до выночка.
А потом… ек залупыть тыбэ!
От узьмэш вжэ в сороцы шось!

Бало выйдыш!.. Ой-ёй! Скікы ш Любк!
І цяп-цяп за шчось цёпленьке!
І ано аж колінкы трасутьць
У ва нежный рамонаццы.

Спомынаю шчораз ту высну…
Эх-хэ-хэх! Шо ж такого,
Колы тыхынько, ласково вткнув
Ув сакуру пынёчка ты.

Бо ш с ума ажны просто зыйду,
Колы ф тэбэ шчось бовтае.
От і зарэ жэ куб…
Ну, коб-каб тэе во шэ шь.

Нет. Смыюся я но з яновцюв:
Ну, а ныц ны тылёмкаюць,
Шо такы во нежнейшыйі курк
Оно й сновДають по МаяковЗкаМу сь.

Ібо сам вуж… однуть!
Одномаш так і ж хочу шэ
Прыгорнуты хоть чуть
Да пойісты картоплыкув молодынькых.