Вачэй прыжмураных хітрынкі...

Ваша адзнака: Нет (1 голас)

Вачэй прыжмураных хітрынкі
На мяне — як матылькі.
Дзяўчат праводзім з вечарынкі —
Падлеткі-хлапчукі.

Як майскі цвет, я быў нясмелым,
I ў памяці жыве —
Ідзеш ты ў плацці бела-белым
Па роснай мураве.

А там лясок — маё расстанне,
Дык не хавай шчакі.
Снуюць над намі да світання
Іскрынкі-светлякі.

Гармонік зойдзецца заўзята —
Хмялее галава:
— Ой, рута-мята ды не прымята,
Ды не стаптаная трава.