ТРЫПЦІХ

Яшчэ не ацэнена

Дарыце любым – васількі,
Як цуд зямны, дарыце.
Збярыце ў жыце ля ракі,
Ў вяночкі запляціце –
Дарыце любым васількі,
Як шчасця міг – дарыце!..

Дарыце любым – шум ракіт,
Зязюлі кукаванне,
Абшар нябёсаў, іх блакіт –
Надзею на каханне!..

Закружыць восень… Вы знарок
Ліст цёплы напішыце,
Як добры знак – вы васілёк
На памяць засушыце…

Зіма наступіць. І адчай,
А вы тут – пазваніце –
У васільковых у вачах
Дабра агеньчык – запаліце!..

Ён разгарыцца (прыйдзе час),
Хай доўга вы маўчалі…
Якое шчасце іншы раз –
Дарыць душы абшары!..

2.
Вы прыязджайце на дзянёк
(Хаця б на міг – а трэба!),
Я падару Вам – васілёк,
Як сімвал краю – Неба…

Ніякі гэта не намёк,
А проста – кветка гэта
Мне падабаецца… Здалёк
Напамінае лета.

Яна, як лёгкі матылёк,
Трапеча прад вачыма.
А Вы – надзеі вугалёк,
Жаданая Жанчына!..

Дык прыязджайце на дзянёк,
З прычыны – без прычыны…
Я падару Вам – васілёк,
Кавалачак Айчыны.

3.
Блакітны факел – васілёк –
Зарой блакітнай прад вачыма
Напамінае – аб жанчыне,
Чые лісты ішлі здалёк…

Лісты – як зёлкавы напой –
Дапамаглі устаць з пасцелі,
Яны – як ластаўкі – ляцелі
І неслі вырай у дом мой…

І ў кожным – веры вугалёк,
І ў кожным – яе вершы…
А у канверце (мабыць, першым)
Быў падарунак – васілёк!..

О. гэта быў – каскад святла,
Адказ яе на ўсе пытанні.
Душа наноў бы ажыла,
Калі пазнаў запал Кахання.

І вось убачу дзе здалёк
Жанчыну з сінімі вачыма –
Быць раўнадушным немагчыма:
Тугі маёй першапрычына –
Блакітны факел, васілёк!..